Zasukované tkaničky

Sbírka Zasukované tkaničky 2024 

Celostátní sbírku s benefičním koncertem, která pomáhá s financováním služeb pro handicapované spoluobčany, můžete podpořit těmito způsoby: 

*Na benefičních koncertech, které se budou konat ve středu 22. 5. 2024 v exkluzivní lokaci - v Červeném kostele (VKOL) v Olomouci. 

*Po celý sbírkový den budou po Olomouci chodit dvojice s kasičkami, kam můžete vhodit svůj příspěvek. Možná bude i platba kartou na vybraných terminálech. Pokud používáte mobilní bankovnictví, budete moci naskenovat QR kód z triček našich dobrovolníků a přispět převodem na transparentní účet 1000100014/5500 (Raiffeisenbank a.s.) 

*Odesláním DMS na číslo 87777 ve tvaru: 

DMSmezeraTKANICKAmezera30 

DMSmezeraTKANICKAmezera60 

DMSmezeraTKANICKAmezera90 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, Spolek Trend vozíčkářů Olomouc obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz 

 

Line-up koncertu: 

22. 5. 2024 OLOMOUC - Červený kostel VKOL 

18:00 Radek Žalud 

18:45 Tony - stand up comedy 

19:30 VOXEL 

Pro vstup na benefiční koncert je nutná rezervace míst. Kapacita sálu je omezena. Pokud se nedostaví diváci s rezervací minimálně 15 minut před začátkem vystoupení, vyhrazuje si pořadatel právo vpustit do sálu další diváky bez přednostní rezervace.

https://www.vkol.cz/cervenykostel/akce-a-udalosti/sbirka-zasukovane-tkanicky-beneficni-akusticky-koncert

Vstupné na koncerty je dobrovolné.

 

 

Proč Zasukované tkaničky? 

Zasukované tkaničky, které se staly názvem i symbolem sbírky, mají být nejen žertovným předmětem, ale mohou se stát impulsem k zamyšlení nad zasukovaným osudem blízkého či úplně neznámého člověka. Nebo nad skutečností, jak obtížné, ba přímo neřešitelné může být zasukování tkaničky pro člověka, jehož možnosti jsou dramaticky omezeny nemocí, úrazem nebo vrozenou vadou.

V naší zemi žije přibližně milion lidí, kteří každým dnem svého života nesou svoje zdravotní postižení. Často se neobejdou bez pomoci svého okolí. Právě proto existují služby, které umožňují samostatný a nezávislý život v kruhu svých blízkých. Financování těchto služeb je velmi problematické, částečně je nesou na svých bedrech veřejné rozpočty, ale nejméně 30 % nákladů musí být kryto z jiných zdrojů.

Hlavním, ale ne jediným posláním sbírky, je tedy získávání finančních prostředků pro dofinancování služeb pro zdravotně postižené a materiální pomoc při pořizování kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků.

Dalšími důvody pro realizaci sbírky jsou zejména aktivizace samotných zdravotně postižených k činnosti ve svůj vlastní prospěch. A také obrácení zájmu většinové veřejnosti k problematice života se zdravotním postižením.

 

Výzva pro dobrovolníky:

Bez vás se neobejdeme a prosíme vás o pomocnou ruku. Pokud do toho jdete s námi s rádi byste pomohli olomouckým vozíčkářům s distribucí tkaniček široké veřejnosti, budeme se těšit na spolupráci. Třeba jen na hodinku, na dvě, moc nám usnadníte naši práci. :)
Pro další informace kontaktujte prosím koordinátora sbírky Milana Papežíka na emailu prmanager@trendvozickaru.cz nebo na telefonu 731 501 389.

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu.

 

Účel sbírky

Zasukované tkaničky jsou celostátní sbírkou. Peníze jsou používány na dofinancování služeb osobní asistence, nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny, poradenství a podporované zaměstnávání. Podařilo se nám službu osobní asistence zkvalitnit a rozšířit ji na žadatele, kteří by ji jinak nemohly z finančních důvodů využít.

Věříme, že se nám podaří od dárců získat tolik prostředků, abychom mohli pomoci co největšímu počtu žadatelů.

Číslo transparentního účtu sbírky u Raiffeisenbank: 1000100014/5500 odkaz na https://www.rb.cz/cs/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/transparentni-ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=1000100014

Organizace sbírky

 • sbírka je organizována jako celostátní,
 • sbírka je vyhlášena nově na základě zněny zákona 117/2001 Sb. Od 1.9.2013 na dobu neurčitou,

Nositelem povolení sbírky je Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Číslo osvědčení: KÚOK/70255/2010/OE/400 ze dne 13.8.2013

 

 

Formy sbírky

Sbírku můžete podpořit:

 • zasláním libovolné finanční částky na transparentní účet u Raiffeisenbank: č. 1000100014/5500
 • Jednorázovou DMS
  Odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 87777 textovou zprávu s textem:
  DMS TKANICKA 30 nebo  60, 90
  Cena zprávy je 30, 60, 90 Kč, na účet Spolku TREND VOZÍČKÁŘŮ bude připsáno 29, 59, 89 Kč.
 • Celoroční DMS
  Odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 87777 textovou zprávu s textem:
  DMS TRV TKANICKA 30 nebo 60, 90
  Cena zprávy je 30, 60, 90 Kč a strhává se každý měsíc, na účet Spolku TREND VOZÍČKÁŘŮ bude připsáno 29, 59, 89 Kč.
  POZOR!
  Dárce může svoji trvalou podporu kdykoliv dle svého uvážení bezplatně odvolat zasláním SMS ve tvaru STOP TKANICKA na 87 777
  V případě zrušení telefonního čísla, ze kterého byla služba DMS Roční podpora objednána, se služba deaktivuje automaticky. Pokud dárce nemá po sobě dva jdoucí měsíce dostatečný kredit, služba se taktéž deaktivuje.
 • příspěvkem jakéhokoli obnosu do kasičky označené logem sbírky. Pokladničky jsou umístěné v Olomouci v obchodních centrech BILLA – Jeremiášova ul., OBI,  Hornbach Olomouc, OC HANÁ, Lékárna  MAKRO Velká Bystřice, Lékárna Povel.
 • Návštěvníci benefičních koncertů mohou přispět do kasičky na stánku Trendu vozíčkářů.
 • Dobrovolným příspěvkem dobrovolníkům a vozíčkářům do kasičky - nově bude platba za tkaničky možná také kartou přes terminál.
 • dalšími předem dohodnutými způsoby.

Fundraiser, PR manager

Bc. Milan Papežík

Mob.: 731 501 389

prmanager@trendvozickaru.cz