Zasukované tkaničky

Proč Zasukované tkaničky? 

Zasukované tkaničky, které se staly názvem i symbolem sbírky, mají být nejen žertovným předmětem, ale mohou se stát impulsem k zamyšlení nad zasukovaným osudem blízkého či úplně neznámého člověka. Nebo nad skutečností, jak obtížné, ba přímo neřešitelné může být zasukování tkaničky pro člověka, jehož možnosti jsou dramaticky omezeny nemocí, úrazem nebo vrozenou vadou.

V naší zemi žije přibližně milion lidí, kteří každým dnem svého života nesou svoje zdravotní postižení. Často se neobejdou bez pomoci svého okolí. Právě proto existují služby, které umožňují samostatný a nezávislý život v kruhu svých blízkých. Financování těchto služeb je velmi problematické, částečně je nesou na svých bedrech veřejné rozpočty, ale nejméně 30 % nákladů musí být kryto z jiných zdrojů.

Hlavním, ale ne jediným posláním sbírky, je tedy získávání finančních prostředků pro dofinancování služeb pro zdravotně postižené a materiální pomoc při pořizování kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků.

Dalšími důvody pro realizaci sbírky jsou zejména aktivizace samotných zdravotně postižených k činnosti ve svůj vlastní prospěch. A také obrácení zájmu většinové veřejnosti k problematice života se zdravotním postižením.

Účel sbírky

Zasukované tkaničky jsou celostátní sbírkou. Účelem v červnu  r. 2013 ukončeném cyklu cyklu, který začal 1.9.2010 bylo shromažďování finančních prostředků  na služby a pomoc zdravotně postiženým občanům České republiky a na veřejnou prezentaci problematiky života s postižením.

Sbírka probíhá  od r.2003 v pravidelných tříletých intervalech a za dobu své existence se podařilo od dárců  získat celkem 4.352.300,- Kč z toho v období 2004 –2007: 2.436.535,- Kč, v cyklu 2007–2010: 957.221,- Kč a v letech 2010-2013: 728.947.- Kč . Peníze byly použity na dofinancování služeb osobní asistence, nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny, bezbariérovou dopravu, poradenství a podporované zaměstnávání. Podařilo se nám službu osobní asistence zkvalitnit a rozšířit ji na žadatele, kteří by ji jinak nemohly z finančních důvodů využít.

1.9.2013 bylo zahájeno další pokračování sbírky za stejným účelem, tentokráte na dobu neurčitou.

Věříme, že se nám podaří od dárců získat tolik prostředků, abychom mohli pomoci co největšímu počtu žadatelů.

Číslo transparentního účtu sbírky u Raiffeisenbank: 1000100014/5500 odkaz na https://www.rb.cz/cs/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/transparentni-ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=1000100014

Organizace sbírky

 • sbírka je organizována jako celostátní,
 • sbírka je vyhlášena nově na základě zněny zákona 117/2001 Sb. Od 1.9.2013 na dobu neurčitou,
 • do sbírkové akce se může zapojit obecně prospěšná společnost, občanské sdružení nebo církevní právnická osoba, která souhlasí a respektuje pravidla sbírky a aktivně se zapojí do naplnění účelu sbírky,
 • sbírka je organizována řídícím výborem, který je složen z minimálně tří osob tak, aby žádná ze zúčastněných organizací neměla nadpoloviční většinu zástupců ve výboru, bude-li se akce účastnit pět a více organizací, platí, že jedna organizace má v řídícím výboru jednoho člena, práce v řídícím výboru je bezplatná,
 • řídící výbor organizuje sbírku, koordinuje jednotlivé aktivity, zajišťuje jednotnou prezentaci sbírky, je odpovědný za účelné užití finančních prostředků a vyúčtování.

Nositelem povolení sbírky Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Číslo osvědčení: KÚOK/70255/2010/OE/400 ze dne 13.8.2013

 

 

Formy sbírky

Sbírku můžete podpořit:

 • zasláním libovolné finanční částky na transparentní účet u Raiffeisenbank: č. 1000100014/5500
 • Jednorázovou DMS
  Odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 87777 textovou zprávu s textem:
  DMS TKANICKA 30 nebo  60, 90
  Cena zprávy je 30, 60, 90 Kč, na účet Spolku TREND VOZÍČKÁŘŮ bude připsáno 29, 59, 89 Kč.
 • Celoroční DMS
  Odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 87777 textovou zprávu s textem:
  DMS TRV TKANICKA 30 nebo 60, 90
  Cena zprávy je 30, 60, 90 Kč a strhává se každý měsíc, na účet Spolku TREND VOZÍČKÁŘŮ bude připsáno 29, 59, 89 Kč.
  POZOR!
  Dárce může svoji trvalou podporu kdykoliv dle svého uvážení bezplatně odvolat zasláním SMS ve tvaru STOP TKANICKA na 87 777
  V případě zrušení telefonního čísla, ze kterého byla služba DMS Roční podpora objednána, se služba deaktivuje automaticky. Pokud dárce nemá po sobě dva jdoucí měsíce dostatečný kredit, služba se taktéž deaktivuje.
 • příspěvkem jakéhokoli obnosu do kasičky označené logem sbírky. Pokladničky jsou umístěné v Olomouci v obchodních centrech Olomouc City, Terno, BILLA – Jeremiášova ul.,BAUMAX, OBI, OC HANÁ, Šantovka dále v MAKRO Velké Bystřice prodejně HORNBACH Olomouc.
 • spolupořádáním dnů Zasukovaných tkaniček ve vaší obci,
 • dalšími předem dohodnutými způsoby.

Fundraiser, PR manager

Bc. Milan Papežík

Mob.: 731 501 389

prmanager@trendvozickaru.cz