Principy sociálního podnikání

Hlásíme se k principům sociálního podnikání a naše činnost, zaměstnávání osob se zdravotním postižením Spolku Trend vozíčkářů Olomouc naplňuje tyto principy následujícím způsobem:

 

Sociálně prospěšný cíl:

  • vytváření pracovních míst a pozic za účelem pracovního uplatnění členů a dalších osob se zdravotním postižením

 

Sociální prospěch:

  • zaměstnávání osob se zdravotním a kombinovaným postižením - minimálně 50%
  • pomoc při všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů s fyzickým a kombinovaným postižením
  • snižování nezaměstnanosti osob se ZP v Olomouci a okolí vytvářením nových a zajištěním stávajících pracovních míst.
  • zohledňování specifických potřeb osob se zdravotním postižením ( práce na poloviční úvazek, více činností pro osoby s různými druhy postižení, ohled na pracovní tempo, potřeba přestávek..)

 

Ekonomický prospěch:

  • zajištění plnění výrobních programů a obchodních činností, vytváření podmínek k podpoře služeb, činností a aktivit spolku, se zaměřením na obecně prospěšné cíle zakotvených ve stanovách Spolku.

 

Environmentální prospěch:

  • využívání recyklovaného papíru, šetření materiálem, třídění odpadů, spořičů vody, úsporných žárovek - aplikování zásad environmentálního provozu v praxi.

 

Místní prospěch:

  • zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • spolupráce s místními i regionálními firmami, obcemi, úřadem práce krajem, školami
  • pořádání aktivit v rámci služeb- dílničky, výlety, přednášky, kurzy, dny otevřených dveří