Půjčovna kompenzačních pomůcek

 

 

 

 

 

 

Pokud Vy či Vaši blízcí potřebujete kompenzační pomůcku a nechcete-li si ji kupovat, nebo jste ji ještě od pojišťovny nedostali, můžete si ji u nás zapůjčit. V nabídce máme například mechanické vozíky, polohovatelné stupačky, rehabilitační kočárek pro děti, elektrický zvedák, schodolezy, chodítka.

Jaké pomůcky nabízíme?

  • mechanické vozíky
  • polohovatelné stupačky
  • rehabilitační kočárek pro děti
  • elektrický zvedák
  • schodolezy
  • chodítka
  • ližiny
  • toaletní křesla
  • a mnoho dalších pomůcek


Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek je součástí odborného poradenství. Vztahují se k ní stejná pravidla a podmínky jako k odbornému poradenství. Veškeré informace najdete v sekci Odborné poradenství.

Půjčovna slouží veřejnosti k zapůjčení kompenzačních pomůcek za poplatek dle platného CENÍKU.

Při vypůjčení kompenzační pomůcky podepisuje osoba, která si vypůjčí pomůcku  (dále nájemce) smlouvu o nájmu kompenzační pomůcky. V ní je seznámen s obsahem smlouvy a podpisem souhlasí s jejími body. Ve smlouvě je nájemce informován o Předmětu smlouvy, Nájmu, Právech a povinnostech nájemce, o Právech a povinnostech pronajímatele a o Závěrečném ustanovení.

Při vrácení kompenzační pomůcky se vyplňuje a podepisuje Protokol o vrácení kompenzační pomůcky.

   

Pravidla pro půjčování kompenzačních pomůcek:

Osoba, která si půjčuje pomůcku potvrzuje, že přebírá pomůcku v pořádku a zavazuje se, že ji vrátí ve sjednaném termínu a v případě poškození uhradí náklady na uvedení pomůcky do stavu, v jakém ji  převzala.

Předpokládanou dobu vypůjčení je možné prodloužit. Osoba, která si vypůjčila pomůcku, je povinna oznámit tuto skutečnost pracovníkovi půjčovny kompenzačních pomůcek (stačí telefonicky) a to nejpozději v den sjednaného vrácení.

Poplatek za vypůjčení se hradí vždy při vrácení pomůcky nebo při prodloužení výpůjčky. Pokud je pomůcka půjčena déle jak 14 dnů, musí osoba, která si půjčila pomůcku, uhradit dosavadní dlužnou částku a dále se půjčovné hradí vždy po uplynutí každého měsíce. V případě nezaplacení půjčovného ve stanoveném termínu musí osoba vypůjčenou pomůcku vrátit a pomůcka jí nebude déle zapůjčena. Provozovatel služby Půjčovna kompenzačních pomůcek je oprávněn po osobě, která si zapůjčila kompenzační pomůcku, vyžadovat a vymáhat dlužnou částku.

Nabídkový leták ke stažení ZDE

Sociální pracovnice odborné poradny - půjčovna kompenzačních pomůcek

Bc. Kamila Zábojová

Tel.: 582 777 706
Mob.: 734 442 040

pujcovna@trendvozickaru.cz


CENÍK

 

Úřední hodiny

Pondělí 8 - 12h
Středa             8 - 12h 14 - 17h
Čtvrtek 8- 12h

Kde nás najdete?

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Půjčovna kompenzačních pomůcek, kancelář č. 1
Lužická 101/7
779 00  Olomouc