Sociální podnikání

Sociální podnikání vzniklo již v roce 2008 za účelem dosáhnout co nejmenší finanční závislosti na veřejných dotacích. Krédem podnikání je prospěch zdravotně handicapovaných, projevující se snahou poskytnout jim zaměstnání v rámci sociálního podniku a zvýšit jejich začlenění do společnosti. Sociální solidarita je třetím cílem Spolku Trend vozíčkářů, který zaměstnává občany z Olomoucka bez ohledu na členskou příslušnost nebo na druh zdravotního handicapu a tím přispívá ke snižování nezaměstnanosti v regionu. Napomáhá ke stabilizaci Olomoucka a podílí se na společenské odpovědnosti za místní rozvoj. Spolek nese ekonomická rizika jako kterýkoliv podnikající subjekt. Případný zisk však není primárním cílem a je použit na rozvoj a podporu výše zmíněných obecně prospěšných cílů zakotvených ve stanovách.

Aktivity podnikání:

  • Digitalizace obecních a spolkových kronik Olomouckého a Moravskoslezského kraje, elektronický převod papírových ekonomicko-správních, historických nebo uměleckých archivních dokumentů pro zákazníky z řad organizací a firem.
  • Virtuální kancelář – vlastní obchodní činnost, zpracováváme veřejné zakázky na elektronických tržištích v rámci nákupu a prodeje kancelářských potřeb, zejména cartridge a tonery. V rámci virtuální kanceláře sjednáváme schůzky pro obchodní zástupce, řešíme jejich plánovací kalendář, řídíme elektronickou poštu.
  • Doplňková činnost – drobná kompletační činnost a balení zboží. Vyrábíme upomínkové předměty – kovové odznaky – buttony.
  • Zpracování dřeva – popis dřevěných pastelek ve spolupráci www.tuzka.net.

Sociální podnikání