Zasukované tkaničky

1. Jarní kolo Zasukovaných tkaniček – 22. – 23. 5. 2017

V pondělí 22. 5. proběhl na podporu sbírky koncert, který již tradičně zahájil úvodním slovem pan primátor doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D a celé odpoledne moderoval Jaroslav Irovský, nadějný olomoucký spisovatel. Na podporu sbírky vystoupili bez nároku na honorář Trenďák Libor Geier s Bronislavem Chromým, účastník soutěže Československá Superstar Martin Šafařík, písničkář Voxel, jež je tváří naší sbírky a kapela Fantajm, která Trend podporuje dlouhá léta.

Díky  pomoci všech a hlavně široké veřejnosti se podařilo získat 84 834 Kč, které  se použijí na dofinancování osobní asistence pro více jak 44 klientů naší organizace. Celá akce se nesla v přátelském duchu a měla úžasnou atmosféru.

Poděkování patří 150-ti studentům olomouckých středních škol, hercům Moravského divadla Olomouc, včetně pana ředitele Mgr. Pavla Hekela. Akci podpořilo 11 vozíčkářů,  což byla po delší době rekordní účast. Všem patří velké poděkování. Dvojice nejúspěšnějších studentů z každé školy bude odměněna poukazem do Aquaparku Olomouc.

Děkujeme i sponzorům, kteří sbírku podpořili finančně či materiálně. Děkujeme společnostem AUTO Hlaváček a.s., Robertshaw s.r.o., EMPECOM s.r.o., Resort Hodolany, ARRIVA Morava a.s. a RENGL.

Mediálními partnery akce byli rádio Haná a Český rozhlas Olomouc. O zvuk a produkci se postarala firma Tech – Pro.

Poděkování patří i pracovníkům Magistrátu města Olomouc za pomoc při organizačním a technickém zabezpečení.

A pokud jste nemohli přispět do pokladniček, můžete sbírku stále podpořit zasláním SMS ve tvaru: DMS TKANICKA 30, 60 či 90 na číslo 87777 (cena dárcovské sms je 30, 60 či 90 Kč) a nebo vložit svůj příspěvek na sbírkový účet č. 1000100014/5500.

 

Klienti Trendu vozíčkářů děkují všem štědrým dárcům za poskytnuté příspěvky.

 

V Olomouci, 5. 6. 2017

Proč Zasukované tkaničky? 

Zasukované tkaničky, které se staly názvem i symbolem sbírky, mají být nejen žertovným předmětem, ale mohou se stát impulsem k zamyšlení nad zasukovaným osudem blízkého či úplně neznámého člověka. Nebo nad skutečností, jak obtížné, ba přímo neřešitelné může být zasukování tkaničky pro člověka, jehož možnosti jsou dramaticky omezeny nemocí, úrazem nebo vrozenou vadou.

V naší zemi žije přibližně milion lidí, kteří každým dnem svého života nesou svoje zdravotní postižení. Často se neobejdou bez pomoci svého okolí. Právě proto existují služby, které umožňují samostatný a nezávislý život v kruhu svých blízkých. Financování těchto služeb je velmi problematické, částečně je nesou na svých bedrech veřejné rozpočty, ale nejméně 30 % nákladů musí být kryto z jiných zdrojů.

Hlavním, ale ne jediným posláním sbírky, je tedy získávání finančních prostředků pro dofinancování služeb pro zdravotně postižené a materiální pomoc při pořizování kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků.

Dalšími důvody pro realizaci sbírky jsou zejména aktivizace samotných zdravotně postižených k činnosti ve svůj vlastní prospěch. A také obrácení zájmu většinové veřejnosti k problematice života se zdravotním postižením.

Účel sbírky

Zasukované tkaničky jsou celostátní sbírkou. Účelem v červnu  r. 2013 ukončeném cyklu cyklu, který začal 1.9.2010 bylo shromažďování finančních prostředků  na služby a pomoc zdravotně postiženým občanům České republiky a na veřejnou prezentaci problematiky života s postižením.

Sbírka probíhá  od r.2003 v pravidelných tříletých intervalech a za dobu své existence se podařilo od dárců  získat celkem 4.352.300,- Kč z toho v období 2004 –2007: 2.436.535,- Kč, v cyklu 2007–2010: 957.221,- Kč a v letech 2010-2013: 728.947.- Kč . Peníze byly použity na dofinancování služeb osobní asistence, nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny, bezbariérovou dopravu, poradenství a podporované zaměstnávání. Podařilo se nám službu osobní asistence zkvalitnit a rozšířit ji na žadatele, kteří by ji jinak nemohly z finančních důvodů využít.

1.9.2013 bylo zahájeno další pokračování sbírky za stejným účelem, tentokráte na dobu neurčitou.

Věříme, že se nám podaří od dárců získat tolik prostředků, abychom mohli pomoci co největšímu počtu žadatelů.

Číslo transparentního účtu sbírky u Raiffeisenbank: 1000100014/5500 odkaz na https://www.rb.cz/cs/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/transparentni-ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=1000100014

Organizace sbírky

 • sbírka je organizována jako celostátní,
 • sbírka je vyhlášena nově na základě zněny zákona 117/2001 Sb. Od 1.9.2013 na dobu neurčitou,
 • do sbírkové akce se může zapojit obecně prospěšná společnost, občanské sdružení nebo církevní právnická osoba, která souhlasí a respektuje pravidla sbírky a aktivně se zapojí do naplnění účelu sbírky,
 • sbírka je organizována řídícím výborem, který je složen z minimálně tří osob tak, aby žádná ze zúčastněných organizací neměla nadpoloviční většinu zástupců ve výboru, bude-li se akce účastnit pět a více organizací, platí, že jedna organizace má v řídícím výboru jednoho člena, práce v řídícím výboru je bezplatná,
 • řídící výbor organizuje sbírku, koordinuje jednotlivé aktivity, zajišťuje jednotnou prezentaci sbírky, je odpovědný za účelné užití finančních prostředků a vyúčtování.

Nositelem povolení sbírky Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Číslo osvědčení: KÚOK/70255/2010/OE/400 ze dne 13.8.2013

Formy sbírky

Sbírku můžete podpořit:

 • zasláním libovolné finanční částky na transparentní účet u Raiffeisenbank: č. 1000100014/5500
 • dárcovskou SMS zaslanou na číslo 87777 s textem: DMS TKANICKA, cena SMS je 30 Kč (nositel sbírky obdrží 28,50 - Kč, více na www.darcovskasms.cz),
 • Služba DMS Roční podpora funguje na stejném principu jako standardní dárcovská SMS. Rozšiřuje současné možnosti dárcům, kteří využívají DMS a chtějí pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku přispívat menšími finančními částkami neziskové organizaci podle svého výběru. 
 • Počet podporovaných projektů DMS Roční podpora jedním dárcem není nikterak omezen. Každý projekt může dárce formou DMS Roční podpora podpořit pouze jednou.
 • Jak poslat DMS Roční podporu?
 • DMS má jednotné telefonní číslo pro všechny projekty a pro všechny operátory 87 777 a stejný obsah SMS zpráv DMS ROK HESLO (heslo daného projektu).
 1. Vyberete si projekt, na který chcete pravidelně přispívat, a  zjistíte si jeho heslo.
 2. Odešlete SMS zprávu ve tvaru: DMS ROK HESLO na telefonní číslo 87 777.
 • Cena DMS Roční podpory je 12 x 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 12 x 28,50Kč. K platbám dochází pravidelně, a to vždy jednou za 30 dní od zaslání první dárcovské SMS na vybraný projekt.
 • Služba DMS Roční podpora probíhá na nekomerčním principu a respektuje zásadu minimálních nákladů na zajištění provozu. Rozdíl v částce pokrývá náklady operátorů, technického providera a zajištění služby ze strany Fóra dárců.
 • Službu DMS Roční podpora můžete zrušit zasláním SMS zprávy. Deaktivace služby je možná pouze ze stejného telefonního čísla, ze kterého byla původně objednána. SMS pošlete ve tvaru DMS STOP HESLO (heslo daného projektu) nebo DMS STOP ALL pro zrušení všech dlouhodobě podporovaných DMS projektů najednou. A to na telefonní číslo87 777. Zrušení této služby je zdarma.
 • Odešlete SMS zprávu ve tvaru: DMS STOP HESLO na telefonní číslo 87 777.
 • Deaktivace služby je zdarma.
 • V případě zrušení telefonního čísla, ze kterého byla služba DMS Roční podpora objednána, se služba deaktivuje automaticky. Pokud dárce nemá po sobě dva jdoucí měsíce dostatečný kredit, služba se taktéž deaktivuje.
 • příspěvkem jakéhokoli obnosu do kasičky označené logem sbírky. Pokladničky jsou umístěné v Olomouci v obchodních centrech Olomouc City, Terno, BILLA – Jeremiášova ul.,BAUMAX, OBI, OC HANÁ, Šantovka dále v MAKRO Velké Bystřice prodejně HORNBACH Olomouc.
 • spolupořádáním dnů Zasukovaných tkaniček ve vaší obci,
 • dalšími předem dohodnutými způsoby.

Fundraiserka, PR managerka

Dagmar Budíková

Mob.: 731 501 389

prmanager@trendvozickaru.cz