O nás

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc patří k největším poskytovatelům osobní asistence v České republice a byl jednou z prvních organizací, která u nás tuto službu začala poskytovat. Za svou existenci poskytla organizace služby řádově stovkám osob se zdravotním postižením a to i lidem za hranicemi Olomoucka.

Vznikl v roce 1994 a založili jej sami lidé se zdravotním postižením.

Služby, které poskytujeme: - osobní asistence - odborné poradenství - půjčovna kompenzačních pomůcek - sociální rehabilitace - pomoc při hledání pracovního uplatnění zdravotně postižených - volnočasové aktivity (pobytové akce, výlety, besedy ..) - odbourávání architektonických i mezilidských bariér a poskytujeme i psychologickou péči.

Věnujeme se také aktivitám v rámci sociálního podnikání, jejichž součástí je i pomoc zdravotně postiženým při hledání pracovního uplatnění. Náplň této činnosti je zejména digitalizace dokumentů, tisk dokumentů a virtualní kancelář.

O nás