Náhradní plnění a legislativa

Náhradní plnění a legislativa je možnost splnění povinného podílu, kterou definuje v §81 zákon č.435/2004Sb. (zákon O zaměstnanosti). Každý zaměstnavatel s min. počtem 25 zaměstnanců musí zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením a to 4% z celkového počtu svých zaměstnanců.

Aktuální stav náhradního plnění, které můžeme našim klientům nabídnout si můžete prohlédnout po zadání IČ spolku Trend vozíčkářů Olomouc na portále MPSV.

 

Povinnost zaměstnavatelé plní

  1. zaměstnáváním v pracovním poměru (povinný podíl 4% osob se zdravotním postižením z celkového počtu všech zaměstnanců), nebo
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele(§78) nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám – tomuto způsobu se říká náhradní plnění , nebo

  3. odvodem do státního rozpočtu nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v bodech a). až c).

V souvislosti s novelou zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti došlo od 1.10.2017 k zavedení elektronické evidence náhradního plnění, která má vliv především na skutečnost, že uznatelné pro účely náhradního plnění, budou pouze služby, výrobky a zakázky zadané do této evidence.

Pokud chcete naše výrobky i služby  v roce 2018 použít k náhradnímu plnění povinného podílu zaměstnávání OZP, žádáme vás o nahlášení vaší e-mailové adresy, která slouží  pro zaevidování na portále MPSV.

Hlášení i další bližší informace můžete provést na email podnikani@trendvozickaru.cz

V souvislosti se zavedením elektronické evidence náhradního plnění došlo od 1.1.2018 ke změně zákona o zaměstnanosti. Od tohoto data již není nutno vyžadovat od jednotlivých dodavatelů náhradního plnění čestná prohlášení (na fakturách), ani kopie dohod zaměstnavatele s Úřadem práce ČR

Přepočtené počty zaměstnanců na úvazky

Rok Čtvrtletí Zaměstnáno celkem zaměstnanců Zaměstnáno TZP Zaměstnáno OZP 1.,2. st. Zaměstnáno OZZ
2024 1 30,77 5,91 9,40 1,1
2023 4 31,57 6,49 9,20 1,1
2023 3 30,80 6,45 9,21 0,63
2023 2 29,65 5,79 9,64 0,60
2023 1 30,50 5,50 9,92 0,60
2022 4 31,72 5,56 10,10 0,60
2022 3 32,52 5,61 10,98 0,61
2022 2 32,70 5,52 10,68 0,63
2022 1 31,68 4,39 10,90 0,64
2021 4 30,23 3,99 10,96 0,55
2021 3 31,28 4,73 10,5 0,57
2021 2 28,34 3,6 9,25 0,54
2021 1 28,37 3,94 9,16 0,6
2020 4 28,74 4,62 9,74 0,5
2020 3 28,77 4,55 9,49 0,5
2020 2 27,88 4,55 9,09 0,34
2020 1 27,65 4,39 9,49 0
2019 4 28,38 4,79 9,60 0
2019 3 31,13 5,31 10,83 0
2019 2 28,08 6,34 8,08 0
2019 1 29,5 6,34 9 0
2018 4 30,62 6,55 9,82 0
2018 3 31,23 6,38 10,14 0
2018 2 29,77 6,94 10 0
2018 1 30,36 7,37 8,45 0
2017 4 27,38 5,88 9,63 0
2017 3 27,26 5,61 10,18 0
2017 2 28,16 5,82 9,82 0

 

 

Legislativní výčet zákonů o zaměstnávání ZP

  • Zákon o účetnictví 563/1991 Sb.
  • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  • Vyhláška 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
  • Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o  archivnictví a spisové službě.
  • Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Vyhláška č.518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti