Konference

Nezávisle a bez bariér: trendy a výzvy moderní společnosti

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc byl založen v roce 1994, s cílem vytvořit rovnoprávné podmínky (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami – případně se o sebe postarají s pomocí svých osobních asistentů. Organizace podporuje úsilí o zlepšení životních i sociálních podmínek vlastní aktivitou lidí na vozíku. K tomu využívá komplex sociálních služeb a to zejména osobní asistenci.

Pojďme se tedy 8. října 2024 od 9:00 v Pevnosti poznání v Olomouci ohlédnout, jak se během těch 30 let společnost posunula a zda se dostatečně umí vypořádat s problémy lidí s fyzickým handicapem a které z nich stále přetrvávají.

 

 
Témata, která na konferenci zazní

  • Osobní asistence jako cesta k nezavislosti
  • Bariéry ve veřejném prostoru
  • Rodičovství na vozíku
  • Volný čas bez bariér
  • Influenceři na vozíku

 

Program:

Registrace účastníků 8:15 - 8:45

 

Osobní asistence jako cesta k nezávislosti (9:00 - 9:45)

Tímto tématem vás provede paní Mgr. Martina Žalčíková (Langerová), dlouholetá  pracovnice Spolku Trend vozíčkářů Olomouc, nyní metodička Arcidiecézní charity Olomouc.

 

Bariéry ve veřejném prostoru (10:00 - 10:45)

Tématem odstraňování bariér ve veřejném prostoru proplujeme společně s panem Ing. Petrem Novákem, koordinátorem NIPI bezbariérové prostředí o.p.s a předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje.

 

Volný čas bez bariér  (11:00 - 11:45)

Jak smysluplně trávit volný čas i když máte hendikep? Na tuto otázku vám odpoví pracovníci Centra aplikovaných pohybových aktivit Univerzity Palackého.

 

Pauza na občerstvení 12:00 - 12:30

 

Rodičovství na vozíku (13:00-13:45)

Toto téma vám přiblíží tým z obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple ve složení Iva HradilováJiří Čeloud - instruktor nácviku soběstačnosti 

 

Influenceři na vozíku (14:00 - 14:45)

Celý blok přednášek završí ostré duo influencerů-  Petr Burda alias Stounman a Jiří Holzmann z kapely The Tap Tap, kteří se se svým handicapem perou s pomocí drsného humoru.,

 

Předpokládaný konec konference 15:00