the modern design of cheap fakerolexuk under $54 is fantastic.copy swiss tag heuer golf for sale in usa sunlight while the layout inside the interacting with your dog with regards to uncommon, displaying the entire flow inside the three-dimensional layout. Historie | Trend vozíčkářů

Historie


Rok 2017

 • proběhl 15. ročník veřejné sbírky Zasukované Tkaničky
 • uskutečnil se 5. ročník Olomoucké štafety na vozíku
 • zaměstnáváme 35 osob se ZP

Rok 2016

 • předseda výboru Mgr. Milan Langer převzal „Cenu Ď“ v kategorii Nadace, charita v ČR – mimořádný počin
 • akreditace nové služby s názvem „Dobrovolnictví“
 • Spolek Trend vozíčkářů je titulárním charitativním partnerem Mattoni ½ Maratonu v Olomouci
 

Rok 2015

 • Spolek Trend vozíčkářů Olomouc stojí pevně na svých nohou
 • tři registrované služby mají stálou klientelu
 • sociální podnikání funguje bez omezení

Rok 2014

 • dne 1.1.2014 jsme přestali být občanským sdružením a stali jsme se spolkem nejen podle názvu, ale i právní formou.
 • zřizujeme s.r.o. pod názvem TrendWork Olomouc s.r.o..
 • proběhla oslava 20.výročí založení Spolku
 

Rok 2013

 • dlouholetý sponzor Spolku firma Delikomat vyhrál 1.místo v celorepublikové soutěži "Cena Ď" v Praze
 • příprava na budoucí změny ve struktuře i právním ukotvení Trendu vozíčkářů s přijetím Nového občanského zákoníku

Rok 2012

 • Spolek Trend vozíčkářů Olomouc dosáhl DOSPĚLOSTI
 • oslava k 18.výročí
 • účetnictví vede externí firma
 

Rok 2011

 • zaměstnáváme 37 osob se ZP

Rok 2010

 • zahájení dvouletého projektu financovaného ESF s názvem "Oslaďme si život prací".
 • v listopadu 2009 proběhla ve Spolku inspekce kvality ve službě osobní asistence
 

Rok 2009

 • registrace nové sociální služby - sociální rehabilitace
 • 11.9.2009 proběhla oslava 15-ti let činnosti Spolku

Rok 2008

 • dne 1.10.2008 zahájena činnost sociální firmy – digitalizace dokumentů
 

Rok 2007

 • dne 1.1.2007 obdržel Spolek Trend vozíčkářů Olomouc registraci Krajského úřadu svých dvou sociálních služeb a to osobní asistence a poradenství

Rok 2006

 • dne 29.6.2006 slavnostní otevření nových prostor Spolku ve zrekonstruovaném přízemí mateřské školy na adrese Olomouc, Lužická 7
 • zahájena spolupráce s celostátní sítí poradenských center Duhový kruh pomoci
 

Rok 2004

 • 1. ples Spolku „Dokolečka na kolečkách“
 • 10. výročí Spolku

Rok 2003

 • 1. ročník sbírky „Dny zasukovaných tkaniček“
 

Rok 2002

 • spolu s Charitou Olomouc zahájen projekt „PONIV“ (Přeprava Osob Na Invalidních Vozících)
 • dobrovolná inspekce kvality sociálních služeb v rámci pilotních inspekcí

Rok 2001

 • dne 3.5.2001 otevření kancelářských prostor Spolku na adrese Holečkova 9 (Centrum integrace)
 • zahájení spolupráce s magistrátem na projektu Bezbariérová Olomouc
 

Rok 2000

 • účast Spolku v procesu zvyšování kvality sociálních služeb v rámci česko-britského projektu

Rok 1999

 • 5. výročí Spolku
 • benefiční koncert Karla Plíhala
 

Rok 1997

 • realizace 1. projektu financovaného ze zahraničí SWIF PHARE
 • první předseda Spolku Doc. PhDr. František Horák CSc. odstoupil dne 15. srpna 1997 ze zdravotních důvodů ze své funkce
 • novým předsedou a zároveň ředitelem Spolku se na valné hromadě stává Mgr. Milan Langer

Rok 1994

 • 5. srpna 1994 Trend zapsán do rejstříku listin
 • dne 4. září 1994 - ustavující valná hromada a tedy oficiální vznik Spolku Trend vozíčkářů Olomouc
 • zakládající členové: Ing. František Lang, Marie Svobodová, Jiří Slavíček
 • důvodem založení bylo poskytování služeb osobní asistence ve smyslu zásad INDEPENDENT LIVING.