Volnočasové aktivity

PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY KLIKNĚTE ZDE

Volnočasové aktivity v Trendu vozíčkářů volně navazují a doplňují sociální služby, které organizace poskytuje. Po celou dobu své existence Spolek chápe smysluplné naplnění volného času jako důležitou součást života lidí s handicapem a proto se snaží svou nabídku volnočasových aktivit rozšiřovat a také měnit dle zájmu samotných lidí s postižením.

Život člověka se neskládá pouze ze zajištění základních potřeb, které jsou však na druhou stranu předpokladem pro jakoukoliv další činnost, ale pro většinu je běžnou záležitostí, že se rádi baví ve společnosti svých přátel, pěstují nejrůznější "koníčky", sportují, cestují nebo jiným způsobem tráví svůj volný čas. Vozíčkáři nejsou výjimkou.

Od doby založení Spolku do současnosti se možnosti trávení volného času, které Trend vozíčkářů nabízí, rozšířili na několik druhů aktivit. Podle zájmu uživatelů Spolek vyjíždí na pobyt mimo Olomouc, pořádá společensko-kulturní akci, organizuje skoro každý měsíc setkání na různá témata (besedy, rukodělné práce atd.), navštěvuje zajímavé akce, výstavy, jednou měsíčně pořádá Filmový klub, sportovní aktivity, jednou ročně Mikulášskou a Čajovnu na kolečkách-den otevřených dveří…..

Aktuální nabídka volnočasových aktivit se odvíjí od zájmu lidí s postižením a dále od podaných a schválených projektů, kterými jsou z větší části aktivity financovány.

Cílová skupina

Volnočasové aktivity jsou určeny uživatelům služeb a členům Spolku Trend vozíčkářů i ostatním lidem se zdravotním postižením, kteří mají zájem vyplnit svůj volný čas zajímavými aktivitami.

 

Volnočasové aktivity

Bc. Šárka Sláničková, DiS.

Tel.: 582 777 707
Mob.: 777 974 455

volnocasovky@trendvozickaru.cz


Adresa

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Volnočasové aktivity
Lužická 7
77900 Olomouc
 

Službu v roce 2024 finančně podpořili:

 

 

 

 

 

 

Realizaci pobytu v roce 2024 finančně podpořili: