PF 2024

19. 12. 2023 |

Vážení klienti, zaměstnanci, podporovatelé, donátoři, partneři, dobrovolníci a umělci.

Rok 2024 už pomalu klepe na dveře a pro Spolek Trend vozíčkářů Olomouc to znamená jediné, bude tomu již 30 let, co napomáhá vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. Tomu všemu se snažíme dopomoci i poskytováním komplexních profesionálních sociálních služeb.

Dovolte, abychom Vám poděkovali za podporu a spolupráci nejen v uplynulém roce a do roku nového Vám popřáli hodně spokojenosti a úspěchů a zároveň také prožití klidných a šťastných vánočních svátků. Budeme se těšit na další spolupráci a setkání i v jubilejním roce 2024.

Za Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Bc. Kamila Zábojová, předsedkyně
a
Bc. Tomáš Zrnka, ředitel