Access City Award Breda (NL)

23. 9. 2019 |

Access City Award, že netušíte oč se jedná?

Jedná se o ocenění evropské komise pro bezbariérová města https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en  Jak tato informace souvisí s Trendem? Budete se divit, ale velmi.

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, už od roku 1999 spolupracuje s magistrátem města Olomouce na projektu zvaném „Bezbariérová Olomouc,“ který vznikl právě v roce 1999 na popud Spolku a právě díky tomuto projektu, dostalo město Olomouc ocenění Access City Award v roce 2012 https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Projekt-Bezbarierova-Olomouc-ziskal-v-Bruselu-prestizni-evropskou-cenu-17368 

Letošní předávání ceny se uskutečnilo v nizozemském městě Breda, které se stalo držitelem ocenění pro rok 2019.

Evropská komise, která tuto cenu vyhlašuje, pozvala zástupce vítězných měst. Setkání se za město Olomouc zúčastnil pan Mgr. Bc. Michal Majer a za Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, ředitel Bc. Tomáš Zrnka.

Na setkání vystoupila paní Inmaculada Placencia Porrero, která působí jako expert Evropské komise pro oblast znevýhodnění a začleňování, která hovořila o budoucích možnostech rozvoje bezbariérovosti a změnách. Měli jsme možnost zhlédnout prezentace a hovořit s kolegy z jiných měst a zemí a zjistit, jak přistupují jiná města k bezbariérovosti, což bylo velmi přínosné.

Obzvláště zajímavá byla prezentace pana Jørgen tryk Hansena, architekta a projektového manažera z města Viborg v Dánsku, který prezentoval jak se i historické město může zbavit bariér, aniž by to ovlivnilo jeho historický ráz. https://youtu.be/HI1Bh_KjZP0

Zástupci města Breda, platformy Breda for everyone a zdejší Breda University of applied sciences nás provedli po městě, mohli jsme si vyzkoušet jízdu na vozíku, která byla opravdu bezproblémová, jelikož Holandsko je vlastně rovina a schody zde téměř nenajdete a sjezdy z chodníku byly téměř všude, nebo chodník plynule přecházel v silnici. Ničemu nevadily ani „kočičí hlavy,“ které zde na rozdíl od našeho města byly zbroušené a tvořily téměř dokonalou rovinu.

Zkusili jsme si i chůzi s bílou holí jakožto osoba se zrakovým postižením. To byl však oříšek, protože Holandsko je zemí kol a na ulici byl problém najít vodící linie podél stěn domů, jelikož zde stála opřená kola, vodicí linie u přechodů a i ve veřejných institucích byly však všude.

Ze setkání jsme si odvezli mnoho nových nápadů, které se pokusíme aplikovat i v Olomouci.