1. trenďácký automobil!

6. 9. 2023 |

Oslavy nadcházejícího 30. výročí od založení Trend vozíčkářů započaly!

Jako první gratulant se dostavil pan Vaverka ze společnosti CanoCar, s.r.o. z Brna, která je dodavatelem našeho nového krásného vozu.

Ten jsme mohli pořídit díky projektu z Ministerstva pro místní rozvoj pod názvem Pořízení vozidel a vybavení pro sociální služby organizace Trend vozíčkářů, reg. číslo CZ.06.04.02/00/22_014/0000341 a jeho hlavním cílem je nákup vozidel a vybavení pro potřeby poskytování sociálních služeb Osobní asistence a Sociální rehabilitace v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách., ve znění pozdějších předpisů pro poskytovatele sociálních služeb Spolek Trend vozíčkářů Olomouc.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Tímto automobilem se zrychlí přejezdy našich pracovníků ke klientům i v rámci naší nonstop krizové osobní asistence.

Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podílejí a děkujeme také všem kteří přispívají na sbírku Zasukované tkaničky, ze které byl automobil také částečně financován. #pomahatjeTREND