Červnové akce s Trendem

24. 5. 2017 |

DRAMATERAPIE

Dramaterapie je disciplína, která zahrnuje terapeutické, pedagogické a umělecké prvky. Budeme pracovat v otevřené skupině, kde pomocí hry, dramatické scénky a prací s příběhy lze nahlédnout na sebe a na ostatní z trochu jiného úhlu než obvykle.

KDY: úterý 6.6.2017 

ČAS: 14:00 - 15:30h

KDE: učebna Spolku Trend vozíčkářů

 

 

Na setkání s Vámi se těší Ivo Buček.

 


VAŘENÍ – DOMÁCÍ SÝRY

Zveme Vás na čtvrté setkání u vaření, tentokrát zkusíme domácí sýry. Nachystáme si pro vás několik zajímavých receptů, které si společně vyzkoušíme a ochutnáme.

Budeme rádi, když se setkání zúčastníte a případně na dalším si vyzkoušíme i nějaký recept z vašich tajných zásob.

 KDY: středa 7.6.2017

 ČAS: 12:30 - 14:30h

 KDE: učebna Spolku Trend vozíčkářů

 

Akce je určena pro uživatele sociálních služeb a členy Spolku Trend vozíčkářů. Těší se na Vás Jana Měrková.

 


VÝLET - GALERIE V PŘÍRODĚ, SLUŇÁKOV

Pojeďte s námi na výlet do Horky nad Moravou, do centra ekologických aktivit Sluňákov, kde jsou k vidění krásné atypické přírodní stavby – tzv. Galerie v přírodě. 

Součástí Galerie je Rajská zahrada – místo rostlin a živočichů určené k rozjímání; Sluneční hora s možností vstoupit dovnitř; Lesní chrám z dubových sloupů; Kouzelné lesy poznání, zvuků a pocitů plné smyslových podnětů a Ohniště zlaté spirály vytvořené z kamenů.

 KDY: úterý 13.6.2017

 KDE: Horka nad Moravou (sraz v Olomouci)

 

 

 

Důležité informace:

Vstupné na komentovanou prohlídku je 50 Kč.

Kapacita míst je omezena a určena prioritně pro členy Trendu.


Svou účast hlaste DO 8.6.2017 na mail volnocasovky@trendvozickaru.cz nebo telefonicky 734 442 040Bližší informace poskytnu přihlášeným. Těší se na Vás Barbora Bauerová.

 


ARTETERAPEUTICKÉ SETKÁNÍ

Arteterapie je léčebný přístup, který pracuje s výtvarnými prostředky s cílem poznávat a ovlivňovat lidskou psychiku. Dochází k rozvoji kreativity, ale i k osobnímu růstu či k sebepoznání. Není důležité, zda člověk umí kreslit, podstatný je samotný proces. Součástí jsou i imaginace.

 KDY: pondělí 19.6.2017

 ČAS: 14 - 17h

 KDE: učebna Spolku Trend vozíčkářů

 

Na setkání s Vámi se těší Marie Pijáčková

 


POSEZENÍ U OHNĚ

V zahradě Trendu se i tento rok, konkrétně 20.6.2017 od 16:00 do 19:00, uskuteční posezení u ohně, kde si za doprovodu živé kytarové muziky opečeme dobrůtky dle vaší chuti.

Přineste si, co si chcete opíct, zbytek bude zajištěn. Určeno pro všechny uživatele sociálních služeb Trendu vozíčkářů.

 KDY: úterý 20.6.2017

 ČAS: 16 - 19h

 KDE: zahrada Spolku Trend vozíčkářů

 

Na setkání s Vámi se těší Barbora Bauerová.

 


FILMOVÝ KLUB - Dětu úplňku

Režie: Veronika Stehlíková, ČR, 52 min

Probouzí se v nich síly, které neumíme ovládat. Nikdo neví, co vlastně prožívají, ani proč na ně má takový vliv Měsíc. Žijí mezi námi a prožívají každodenní peklo na Zemi – rodiny a děti s diagnózou nejtěžšího autismu. Většina filmů o autismu představuje jeho polohu, která nám připadá něčím fascinující a přitažlivá. Ukazuje lidi vybavené zvláštní vnímavostí a neobvyklými schopnosti často hraničícími s genialitou. Režisérka Veronika Stehlíková se však v tomto dokumentu vydává prozkoumat jinou, méně fotogenickou a mnohem méně známou tvář této nemoci, než kterou známe ze skvělého podání Dustina Hoffmana ve filmu Rain Man. Této – nejtěžší – formě autismu se odborně říká „nízkofunkční". Patří k nejnáročnějším a nejhůře zvladatelným zdravotním postižením vůbec. Ti, kteří jí trpí, mají problém v naší společnosti normálně fungovat. Dokument zachycuje situaci čtyř rodin s různě starými dětmi. Adéla má autismus spojený s mentální retardací a problémovým chováním. Nemluví, je neustále v pohybu. Hází vším, co jí přijde do ruky. Bije se rukama do obličeje, léta nosila boxerskou helmu, která ji pomáhala ochránit před ní samotnou. Matka dospělé Marcely posté za den vyndává oblečení naházené pod postelí a rozsypanou mouku v kuchyni. Další rodině zachránila život klec, ve které jejich čtyřiadvacetiletý syn tráví většinu svého života. Mimo ni útočí lidem na obličej, mlátí pěstmi, vypichuje oči. Dorotka propadá záchvatům zoufalého sebepoškozování, při němž ji neudrží ani 3 dospělí lidé... (zdroj csfd.cz)

 KDY: středa 21.6.2017

 ČAS: 14h

 KDE: učebna Spolku Trend vozíčkářů

 

Na setkání s Vámi se těší Marie Pijáčková

 


VÝLET - DO SKANZENU A ZA KEŠKAMI

Pojďte se s námi podívat do skanzenu v Příkazech - prohlédnout si hliněné stavby lidové architektury.

Nachází se tam kompletní hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí z r. 1875 a zahradou s ovocnými stromy a špaletovými stodolami z 1. poloviny 19. století. Všechny stavby v areálu doplňuje venkovský mobiliář z let 1799 – 1950.

 

Součástí výletu bude hledání kešky - “pokladu”, ke kterému nás dovede splnění 3 úkolů po cestě.

Hledání kešek je ve světě oblíbená turistická navigační hra zvaná Geocaching, základem které je najít nějakou věc (poklad) podle souřadnic.

Víc se dozvíte na místě od Toma Zrnky☺.

 

KDY: úterý 27.6.2017

KDE: Příkazy (sraz v Olomouci)

Důležité informace:

Základní vstupné je 60 Kč, pro držitele průkazu ZTP 40 Kč a pro držitele průkazu ZTP/P i doprovod je vstup zdarma.

Kapacita míst je omezena a určena pro členy Trendu.

Svou účast hlaste DO 22.6.2017 na mail volnocasovky@trendvozickaru.cz nebo telefonicky 734 442 040Bližší informace poskytnu přihlášeným. Těší se na Vás Barbora Bauerová.

 


LAPAČE SNŮ

V prostorách Spolku Trend vozíčkářů se bude konat pracovní terapie na téma LAPAČE SNŮ– přijďte si vyzkoušet zajímavou techniku a kreativní práci.

Srdečně zveme nejen uživatele sociální rehabilitace, ale všechny uživatele sociálních služeb Trendu vozíčkářů v Olomouci.

 KDY: středa 28.6.2017

 ČAS: 14 - 17h

 KDE: učebna Spolku Trend vozíčkářů

 

Na setkání se těší Barbora Bauerová a Jana Měrková


 

 

Bližší informace k akcím:

Barbora Bauerová

sociální pracovnice služeb sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek a volnočasových aktivit

m@il: volnocasovky@trendvozickaru.cz

mob: 734 442 040

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7

 

Projekt „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji,“
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057  je hrazen v rámci Operačního programu
Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.