Sociální podnikání

Sociální podnikání vzniklo již v roce 2008 za účelem dosáhnout co nejmenší finanční závislosti spolku na veřejných dotacích. Krédem podnikání je prospěch zdravotně handicapovaných, projevující se snahou poskytnout jim zaměstnání v rámci sociálního podniku a zvýšit jejich začlenění do společnosti. Sociální solidarita je třetím cílem Spolku Trend vozíčkářů, který zaměstnává občany z Olomoucka bez ohledu na členskou příslušnost ke spolku nebo na druh zdravotního handicapu a tím přispívá ke snižování nezaměstnanosti v regionu. Napomáhá ke stabilizaci Olomoucka a podílí se na společenské odpovědnosti za místní rozvoj. Spolek nese ekonomická rizika jako kterýkoliv podnikající subjekt. Případný zisk však není primárním cílem a je použit na rozvoj a podporu výše zmíněných obecně prospěšných cílů zakotvených ve stanovách.

Aktivity podnikání:

  • Digitalizace obecních a spolkových kronik Olomouckého a Moravskoslezského kraje, elektronický převod papírových ekonomicko-správních, historických nebo uměleckých archivních dokumentů pro zákazníky z řad organizací a firem.
  • Call centrum zaměřené na aktivní telemarketing při sjednávání schůzek pro obchodní zástupce. Dále se věnujeme vlastní obchodní činnosti a zpracováváme veřejné zakázky na elektronických tržištích.
  • Doplňková činnost – drobná kompletační činnost a balení zboží.
  • Zpracování dřeva – výroba dřevěných výrobků ve spolupráci www.tuzka.net

Sociální podnikání