Běž pro dobrou věc

Běž pro dobrou věc aneb poběž za naše vozíčkáře v rámci

RunCzech běžecké ligy 2017

V přímé souvislosti na běžeckou ligu RunCzech a projekt Běž pro dobrou věc je Spolek Trend vozíčkářů Olomouc již 4. rokem zapojen do této série závodů a projektu, který podporuje činnosti neziskových organizací. Autorem projektu je Prague International Marathon spol. s r.o. (PIM), společnost organizující od roku 2009 i běh v Olomouci.

Co je Běh pro dobrou věc?

Smyslem projektu je zapojit co nejvíce běžců do podpory neziskových organizací zakoupením registrací právě u vybrané charitativní organizace. V našem případě tím běžkyně a běžci přispějí především na financování asistenční služby vozíčkářům. Spojení těch, kteří poběží a kteří běhat nemohou, je skvělým nápadem, jehož veškerý výtěžek, respektive rozdíl mezi cenou nákupní a prodejní, navíc poslouží na financování právě osobní asistence pro naše klienty.

Na kterých závodech za nás můžete běžet?

Mattoni 1/2Maraton Olomouc - jednotlivec (21 km, 24. 6. 2017) - 1 250 Kč

Birell Grand Prix Praha 10 km - jednotlivec (9. 9. 2017) - 1 100 Kč

 

Jak se zapojit?

I Vy máte možnost podpořit olomoucké vozíčkáře, zakoupit registraci a přispět na rozvoj sociálních služeb, zejména osobní asistence. Vyplňte prosím poptávkový formulář, který najdete v odkaze u kontaktu. Poté budete co nevidět kontaktováni garantem projektu ohledně platby za registraci a následně Vám bude námi přidělen kód pro registraci na závod. Aktuální počet zbývajících registrací naleznete na stránkách RunCzech po výběru závodu, o který máte zájem -> zbývající registrace

 

Minulé ročníky

Naše organizace je od roku 2015 vybrána pořadatelem jako hlavní partner za neziskové organizace, které se na projektu "Běž pro dobrou věc" v Olomouci podílejí.

V roce 2015 za Trend vozíčkářů běželo 94 závodníků a vybralo se 44 115 Kč. V roce 2016 za nás běželo závodníků již téměř 200 a získali jsme neuvěřitelných 72 000 Kč.

Rádi bychom naplnili myšlenku pořadatelů RunCzech seriálu zapojit do projektu Běž pro dobrou věc maximální možný počet účastníků i v dalších ročnících a věříme, že ji podpoří i firmy a podnikatelé na Olomoucku. Vždyť prezentovat se u široké veřejnosti právě při Mattoni 1/2Maratonu Olomouc jako společnost se společenskou odpovědností, které není lhostejný osud lidí se zdravotním postižením, má právě díky mohutné divácké kulise velký efekt.

Zapojit se může každý, kdo má rád pohyb, sportuje, běhá nebo chce svou účastí na těchto bězích podpořit olomoucké vozíčkáře. Samozřejmostí je například hromadný nákup registrací firem pro své zaměstnance formou benefitů či v rámci CSR projektů.

Projekt Běž pro dobrou věc podporuje i Magistrát města Olomouce.

 

 

Run for a Good Cause – Run for Our Disabled People in Wheelchairs within

RunCzech running league 2017

 

In direct context of running league RunCzech and project Run for a Good Cause, Spolek Trend Vozíčkářů Olomouc (Association Trend of Disabled People in Wheelchair Olomouc) is for the 4th year involved in this series of races/projects, which support activities of non-profit organizations. Th author of the project is Prague International Marathon spol. s.r.o. (PIM), an association that has also been arranging races in Olomouc since 2009.

 

What is Run for a Good Cause?

The purpose of the project is to bring together as many runners as possible to support non-profit organizations by registering at one of these charitable organizations. In our case, runners would donate primarily towards the financing of assistance services for people in wheelchairs. Joining runners with people who are not able to run is a great idea, from which the profit (or in other words the difference between the purchase price and sales price) will be used towards funding the personal assistance services for our clients.

 

What races can you run to support us?

Mattoni 1/2Maraton Olomouc - individual (21 km, 24. 6. 2017) - 1 500 Kč

Birell Grand Prix Prague 10 km - individual (9. 9. 2017) - 1 100 Kč

 

How can you get involved?

You too have the opportunity to support people in wheelchairs in Olomouc, by registering and donating to improve social services, especially personal assistance services. Please, fill out the enquiry form, which can be found by clicking the link next to our contact information. Shortly after that you will be contacted by the sponsor of the project regarding the registration payment and then you will recieve a registration code for the race. The current amount of remaining registrations can be found on the RunCzech website after selecting the race you are interested in. Remaining registrations

 

Previous Years

Since 2015, Our organization has been selected by the organizer as the main partner  of non-profit organizations that has been involved in the Run for a Good Cause in Olomouc. In 2015, there were 94 participants who ran the race and helped raised 44 115 Kč. In 2016, the number of participants reached 200 and we were able to raise an incredible amount of 72 000 Kč.  

We would like to fullfil the idea of the RunCzech  series organizers and bring together a maximum number of participants for the Run for a Good Cause throughout the upcoming years and we believe that we will gain the support from local firms and entrepreneurs in Olomouc. Afterall, representing a company at the Mattoni ½ Marathon Olomouc, as a company with social responsibility concerned about the fate of people with disablitites, has especially a large effect within the audience.

Anyone who enjoys excercise, running or just wants to show support to the disabled people in wheelchair in Olomouc, can get involved by participating at these races. Of course we offer group registrations for firms and their employees as a benefit option  or as part of the CSR projects.

The project Run for a Good Cause is also supported by the City of Olomouc Magistrate.

Fundraiserka, PR managerka

Kateřina Vaculíková

Mob.: 731 501 389

vaculikova@trendvozickaru.cz


Neváhejte kontaktovat garanta projektu

Adresa

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Fundraising
Lužická 7
779 00  Olomouc
 

 

KLIKNI ZDE PRO REGISTRACI | CLICK HERE FOR REGISTRATION