Lednové akce s Trendem

6. 1. 2017 |

TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB

HipHop-Erace

 

 

 

 

Režie: Bryn Evans
Nový Zéland, 2014, 93 min., české titulky

Může se soubor seniorů, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe. Oporou i blízkou přítelkyní je pro ně mladá manažerka a trenérka Billie, pro kterou představují překážky pouze výzvu na cestě s jasným cílem. Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně."(Jeden svět)

11.1.2017 od 14:00

Učebna Spolku Trend Vozíčkářů Olomouc (Lužická 7)
Vstup zdarma

Kontakt: Mgr. Marie Pijáčková; pijackova@trendvozickaru.cz, mob. 731 501 388   

 


Arteterapeutické setkání

 

 

Arteterapie je léčebný přístup, který pracuje s výtvarnými prostředky s cílem poznávat a ovlivňovat lidskou psychiku. Dochází k rozvoji kreativity, ale i k osobnímu růstu či k sebepoznání. Není důležité, zda člověk umí kreslit, podstatný je samotný proces. Součástí jsou i imaginace.

17.1.2017 od 14:00

Učebna Spolku Trend vozíčkářů  Olomouc (Lužická 7)

Kontakt: Mgr. Marie Pijáčková; pijackova@trendvozickaru.cz, mob. 731 501 388   

 


VÝSTAVA - FRANTIŠEK JOSEF I. V OLOMOUCI

 

 

 

"Dne 21. listopadu 2016 uplynulo sto let od úmrtí rakouského císaře Františka Josefa I. (1830–1916), jenž setrval na trůně celých 68 let a řadí se tak k nejdéle vládnoucím panovníkům v historii. Mezi panovníky, kteří se v průběhu historie vystřídali na českém trůně, patří František Josef I. k těm nejznámějším, ale současně i k nejrozporuplněji vnímaným osobnostem. Přispěla tomu jednak císařova politická rozhodnutí a jednání, jednak pohnutý rodinný život, protknutý několika osobními tragédiemi. Vláda Františka Josefa I. vyplňuje celou druhou polovinu 19. století a sahá až do počátku první světové války."


Na tuto výstavu se půjdeme společně podívat ve čtvrtek 26.1.2017 do Vlastivědného muzea.
Svoji účast hlaste do 19.1.2017 na níže uvedený kontakt, kde dostanete více informací.

Na setkání s Vámi se těší Kamila Zábojová

 

Bližší informace:

Bc. Kamila Zábojová

sociální pracovnice služeb sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek a volnočasových aktivit

soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz, volnocasovky@trendvozickaru.cz, pujcovna@trendvozickaru.cz

mobil: 734 442 040

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7

 

 

 

 

Projekt „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“,
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057  je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.