Květnové akce s Trendem

2. 5. 2017 |

DRAMATERAPIE

Dramaterapie je disciplína, která zahrnuje terapeutické, pedagogické a umělecké prvky. Budeme pracovat v otevřené skupině, kde pomocí hry, dramatické scénky a prací s příběhy lze nahlédnout na sebe a na ostatní z trochu jiného úhlu než obvykle.

 KDY: úterý 2.5.2017 

ČAS: 14:00 - 15:30h

KDE: učebna Spolku Trend vozíčkářů

 

 

Na setkání s Vámi se těší Bc.Ivo Buček.

 


VAŘENÍ

Zvu Vás na třetí setkání u vaření, tentokrát zkusíme několik jarních salátů. Nachystám si pro vás několik zajímavých receptů, které si společně vyzkoušíme a ochutnáme. Budu ráda, když se setkání zúčastníte a případně na dalším si vyzkoušíme i nějaký recept z vašich tajných zásob.

 KDY: středa 3.5.2017

 ČAS: 14 - 17h

 KDE: učebna Spolku Trend vozíčkářů

 

Na setkání s Vámi se těší Mgr. Jana Měrková.

 


ARTETERAPEUTICKÉ SETKÁNÍ

Arteterapie je léčebný přístup, který pracuje s výtvarnými prostředky s cílem poznávat a ovlivňovat lidskou psychiku. Dochází k rozvoji kreativity, ale i k osobnímu růstu či k sebepoznání. Není důležité, zda člověk umí kreslit, podstatný je samotný proces. Součástí jsou i imaginace.

 KDY: úterý 16.5.2017

 ČAS: 14 - 17h

 KDE: učebna Spolku Trend vozíčkářů

 

Na setkání s Vámi se těší Mgr. et Mgr. Marie Pijáčková

 


FILMOVÝ KLUB - Vesničko má středisková

Režie: Jiří Menzel, 98 min ČR

Můžete se tu setkat se svérázným a okouzlujícím doktorem Skružným, řidičem družstevního náklaďáku Pávkem a jeho závozníkem, mentálně zaostalým Otíkem, ke kterému se Pávek chová jako k vlastnímu, i když mu Otík ve své prostotě připravuje jeden malér za druhým, žárlivým hrubiánem Turkem, jeho ženou Janou a jejím milencem, zootechnikem Kašparem, akademickým malířem Rybou a řadou dalších svérázných postaviček obývajících střediskovou obec Křečovice. Jejich osudy se proplétají v řadě komických i poněkud hořkých epizod obalujících hlavní motiv Pávka, který sice po řadě nehod odmítne jezdit s mentálně zaostalým Otíkem, ale pak přece jen nedokáže stát stranou, když pražák Rumlena, který tu má chalupu, zosnuje plán jak se zbavit Otíka Rákosníka, neboť ředitel podniku v němž Rumlena zastává funkci náměstka, projeví zájem o koupi Otíkovy chalupy po rodičích. Když má být Otík kvůli lukrativní nabídce poslán do Prahy, kde by měl pracovat v podniku Kovodřevo a bydlet v paneláku, zasáhne a plán překazí.(oficiální text distributora)

 KDY: středa 18.5.2017

 ČAS: 14h

 KDE: učebna Spolku Trend vozíčkářů

 

 

 

Na setkání s Vámi se těší Mgr. et  Mgr. Marie Pijáčková

 


ŠACHOVÝ TURNAJ

Registrace zájemců do 25.5.2017 Ivu Bučkovi. Herní systém bude vytvořen na základě počtu účastníků.

Vítěz bude odměněn pěknou cenou.

 KDY: úterý 30.5.2017

 ČAS: 14 - 17h

 KDE: učebna Trendu vozíčkářů

 

 

Kontaktní osoba Ivo Buček 731 144 670, bucek@trendvozickaru.cz

 


BEZODPADOVÁ A BEZOBALOVÁ DOMÁCNOST

Kolik výrobků dnes koupíme ve více než jednom obalu? Kolik kg odpadu vyprodukujeme za týden, za měsíc, za rok? Co z toho, co se vyhodilo, byly věci na jedno použití? Dokáže člověk dnešní doby nevytvářet žádný odpad? Na co všechno se může využít zavařovací sklenice nebo stará záclona?... Přijďte si s námi popovídat o tom, jak žít udržitelně - jak minimalizovat produkci odpadu, jak využít věci, co máme doma, na různé další účely. Něco praktického si i vyrobíme. 

Srdečně zveme nejen uživatele sociální rehabilitace, ale všechny uživatele sociálních služeb Trendu vozíčkářů v Olomouci.

 KDY: středa 31.5.2017

 ČAS: 14 - 17h

 KDE: učebna Trendu vozíčkářů

 

Těší se na vás Barbora Bauerová, Jana Měrková a Alex s Terkou ze společnosti Tiny life.

 


Bližší informace k akcím:

Barbora Bauerová

sociální pracovnice služeb sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek a volnočasových aktivit

m@il: volnocasovky@trendvozickaru.cz

mob: 734 442 040

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7

 

Projekt „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji,“
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057  je hrazen v rámci Operačního programu
Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.