Projekty

Vážení čtenáři.

Přestože se nám nepodařilo uspět při podání projektu na nové vybavení call centra u jarní výzvy ČSOB pomáhá regionům s názvem „I na vozíku mohu telefonovat – nové vybavení call centra Spolku Trend“, zkusíme tento projekt podat i v jiných grantových řízeních. V současné době je vypsané 1. kolo grantového řízení České pojišťovny – GCP, jehož vyhodnocení bude známo do 30. 6. 2017.

Cílem projektu „I na vozíku mohu telefonovat“ je získat finanční prostředky na obnovu technického vybavení call centra na nákup moderních telefonů, náhlavních souprav s mikrofonem s možností potlačení šumu a softwarového vybavení pro PC. Důraz klademe i na další vzdělávání všech operátorů – telefonistů a proto je v žádosti pamatováno i na školení v oblasti efektivní komunikace.

Stávající vybavení nesplňuje podmínky moderního call centra. Mobilní telefony byly zakoupeny před 7 lety, jsou náročné na manuální obsluhu osob se zhoršenou jemnou motorikou, neumožňují propojení s programy na automatické vytáčení a nahrávání hovorů.

O vyhodnocení grantového programu vás budeme informovat.


 

Za tým call centra Iveta Macháčková, vedoucí call centra.