Call centrum

Call centrum

Call centrum je místo, které umožňuje hromadné zpracování příchozích a odchozích telefonních hovorů. K tomu je pracoviště call centra vybaveno odpovídající technikou a telefonními linkami. Operátoři jsou odborně školení, zvládají jak aktivní, tak pasivní telemarketing a jsou neustále dozorováni supervizorem.

Call centrum zaměstnává pouze handicapované osoby na poloviční pracovní úvazek v době od 08:00 do 20:00 hodin pondělí až pátek. Provozní dobu lze pružně přizpůsobit potřebám klienta.

Naše call centrum vzniklo v roce 2010 díky MPSV a ESF v rámci programu Lidské zdroje a zaměstnanost v projektu s názvem „Oslaďme si život prací“. V současné době zaměstnává 10 operátorů.

Poskytované služby

Aktivní telemarketing, Pasivní telemarketing, Kombinace aktivního a pasivního telemarketingu, Obchodní činnost.

Výhody pro zákazníky

 • cílené působení  na koncového zákazníka

 • posílení  image firmy

 • získání nových zákazníků a udržení těch stálých

 • úspora vlastní pracovní síly

Odběrem práce přes zaměstnance Spolku Trend vozíčkářů mohou organizace naplnit i formu tzv. náhradního plnění podle § 81 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Poskytované služby

Aktivní telemarketing – zpracování odchozích telefonů

Oslovuje vybraný vzorek populace. Operátoři kontaktují předem vybranou skupinu stávajících/potenciálních zákazníků. Jedná se o efektivní formu oslovení vybrané cílové skupiny za účelem průzkumu trhu, při pořádání telefonických anket nebo dotazníků, pro domlouvání schůzek, při prodeji nových výrobků či služeb. Výhodou  je průběžná kontrola efektivnosti a vynaložených prostředků s možností změny cílové skupiny dle dosažených výsledků. Zaznamenané odpovědi jsou předávány v dohodnutých termínech a ve formátu, který je požadován klientem.

 • telefonické ankety

 • průzkum trhu, spokojenost zákazníků

 • podpora prodeje výrobků a služeb, aktuální nabídka

 • sjednávání schůzek pro obchodní oddělení

 • ověřování účasti na seminářích, společenských akcích

 • aktualizace dat v klientských databázích

Pasivní  telemarketing – zpracování příchozích hovorů

Jedná se o klasickou situaci, kdy zákazníci sami telefonují na infolinky. Při hovorech podávají dle vašich instrukcí speciálně školení operátoři stávajícím či potenciálním zákazníkům informace o vaší společnosti, jejich výsledcích, produktech nebo jiné informace, které považujete za podstatné sdělit.

 • infolinky
 • soutěžní linky
 • objednávkové linky

Kombinace aktivního a pasivního telemarketingu – přijatý hovor je následně zpracován a využit

Operátor během příchozího hovoru (pasivní telemarketing) získá do databáze klientů nový kontakt – adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a následně nabídne volajícímu službu, případně příjme objednávku (aktivní telemarketing).

 • vytěžení operátora – 2 v 1
 • rozšíření klientské databáze
 • urychlení nabídek
 • dispečink
 • obchodní činnost – prodej originálních a kvalitních alternativních tonerů a cartridge

 

Sociální podnikání

Iveta Macháčková

Mob.: 734 442 041

podnikani@trendvozickaru.cz


machackova@trendvozickaru.cz

 

Adresa

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Pracoviště call centra
Holečkova 9
779 00  Olomouc